Leczenie alkoholizmu

Choroba alkoholowa potocznie zwana alkoholizmem, to bardzo złożony problem. Dotyczy praktycznie wszelkich składników osobowości człowieka. Zależność fizyczna rzutuje na metabolizm organizmu, zmienia funkcjonowanie wszelkich układów i narządów. Alkohol bezpośrednio uszkadza organizm. Najbardziej wrażliwe na jego działanie są:

  1. Układ nerwowy:
  • uszkodzenie mózgu często z jego zanikiem powoduje: padaczkę, psychozy, depresje, trwałe zmiany osobowości i zachowania, zburzenia funkcji poznawczych głównie pamięci.
  • uszkodzenie nerwów obwodowych znane jako polineuropatia alkoholowa objawia się: niedowładami i paraliżem, zaburzeniami czucia, parestezjami.

2. Układ pokarmowy:

  • alkoholowe uszkodzenie wątroby to zapalenie, stłuszczenie, marskość, przebiegające z zaburzeniami trawienia, żółtaczką, zaburzeniami układu krwiotwórczego np. anemią
  • alkoholowe zapalenie trzustki ostre, nawracające, niejednokrotnie śmiertelne

3. Oraz częste uszkodzenie układów: krążenia (serca, naczyń), hormonalnego, impotencja i szereg innych powikłań. Osoby uzależnione ulegają szeregom urazów, wypadkom, uszkadzającym narządy ruchu.

Uzależnieni źle funkcjonują społecznie, tracą pracę, rodziny, pozycję społeczną, dobra materialne. Znaczącemu pogorszeniu ulegają ich interakcje z bliskimi.

W związku z tym profesjonalne  leczenie alkoholizmu powinno uwzględniać wszelkie wspomniane aspekty zdrowia i życia.

W referencyjnych placówkach zespół terapeutyczny powinien składać się co najmniej z:

  • psychiatry, dokładna diagnoza umożliwi leczenie ew. występujących objawów: depresji, zaburzeń snu, lękowych lub innych, wykluczy współwystępowanie możliwych chorób psychicznych
  • internisty i neurologa, ich działania skupione są na leczeniu wspomnianych powikłań
  • specjalisty psychoterapii uzależnień, profesjonalne placówki z reguły posiadają własne autorskie programy psychoterapii z elementami psychoedukacji, zaangażowaniem rodzin
  • psychologa posiadającego znajomość psychopatologii i diagnozy psychologicznej
  • pracownika socjalnego pomagającego rozwiązać problemy socjalno-prawne, świadczeń rentowych, zasiłków, zadłużenia

Ważne jest aby pacjent miał dostęp do oddziału detoksykacji, która zwykle bywa wstępem do terapii.

Uwaga: nie stosować półśrodków w postaci „odtrucia domowego”, często przeprowadzanego przez niekompetentne osoby, nieskutecznego i groźnego dla pacjentów

Leczenie alkoholizmu to proces trudny i skomplikowany, musi trwać latami.

Uwaga: unikać „ośrodków, klinik, centrum” leczenia, które gwarantują 100% skuteczności. Większość z nich to oszuści, warto sprawdzić placówkę w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nepotyków i megalomanów wychwalających się jako „jedyni, pierwsi w Polsce”.

Praktycznie w każdym mieście lub gminie znajdują się Poradnie Leczenia Uzależnień, gdzie otrzymacie Państwo pierwsze wskazówki jak rozpocząć i kontynuować leczenie.

Jeżeli szukasz specjalisty, szpitala lub poradni odwiedź informator medyczny, to zbiór wartościowych stron o tematyce medycznej.

Dodaj komentarz


Call Now Button